LELBA Jaunatnes nozares “Priecīgas pēdas” izdales brauciens sācies

15. jūnijā ar dievkalpojumu Rīgas Jēzus baznīcā sākās nedēļu garš brauciens 11 jauniešiem no Amerikas, Kanadas un Austrālijas, ko rīko Latviešu ev. lut. baznīcas Amerikā Jaunatnes nozare. Jaunatnes nozari vada māc. Dags Demandts, kurš kalpo Mineapoles un St. Paulas draudzē, ASV. Nedēļas laikā līdz 22. jūnijam iecerēts pāri par 300 jaunu apavu izdalīt trūcīgām ģimenēm Kurzemē.

Turpināt lasī†

0 Comments

LELBA jaunā mājas lapa tagad ir pieejama!

Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBA) tagad ir jauna satikšanās vieta - jauna mājas lapa!!! www.lelba.orgAicinām tevi apskatīties un būt daļai no tās!Jaunās mājas lapas redaktore Edija Banka-Demandta

 

Turpināt lasī†

0 Comments

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background