Lifta projekta solījums “Ticībā mēs celsim”

Dieva vadīts, es atbalstu lifta iebūvi Mineapoles - St. Paulas latviešu ev. lut. baznīcā!

Nāciet, kalposim kopā, celsim! Lūdzu nododat jūsu ziedojumu baznīcā vai nosūtat pa pastu.

Paldies, lai Dievs svētī!

 

Turpināt lasī†

0 Comments

LELBA jaunā mājas lapa tagad ir pieejama!

Latviešu ev. lut. baznīcai Amerikā (LELBA) tagad ir jauna satikšanās vieta - jauna mājas lapa!!! www.lelba.orgAicinām tevi apskatīties un būt daļai no tās!Jaunās mājas lapas redaktore Edija Banka-Demandta

 

Turpināt lasī†

0 Comments

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background