Sazinies ar Mineapoles un St.Paulas ev.luterisko draudzi!

Baznīca un kanceleja
3152 17th Avenue South
Minneapolis, MN  55407
Stundas
10:00-14:00 (2 dienas nedēļā)
trešdienās: mācītājs, kasieris un darbvede
ceturtdienās: darbvede
Kanceleja 612-722-4622
mndraudze@gmail.com
Mācītājs Dāgs Demandts 612-280-9333
dagdemandt@hotmail.com
Draudzes priekšnieks Gerolds Luss 612-333-1785
vgluss@gmail.com

Draudze tīmeklī / internetā

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background