Skola

1951. gadā pie draudzes nodibinājās arī svētdienas skola, kas gadu gaitā ieguva Latviešu skolas vārdu. Skolas darbs tagad notiek sestdienās. Tur piedalās bērni no bērnu dārza līdz devītai klasei. Daudzi no Latviešu skolas skolēniem pa vasarām turpina savu latvisko izglītību Gaŗezera Vasaras vidusskolā.

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background