LOAM

Latviešu Organizāciju Apvieniba Minesotā (LOAM) apvieno 11 latviešu organizācijas kopējam kultūras un labdarības darbam. LOAM ir bezpeļņas organizācija ar 501(3)c statusu un ir atbrīvota no nodokļiem.

LOAM darbības lokā ietilpst galvenokārt uzdevumi, ko nespēj vai nevēlas veikt atsevišķas latviešu organizācijas. Šajā sakaribā esam izvelējušies organizācijas mudi: "Darām to, kas darāms."  Šeit pieskaitāma sadarbība ar IHRC (Immigration History Research Center), sarīkojumu kalendāra sastādīšana un izsludināšana presē, politiska darbība vietēja amerikāņu sabiedrībā un Latvijā, Minesotas latviešu adrešu / telefonu grāmatas uzturēšana, ceļojošu latviešu kultūras darbinieku koncertu/teatŗu izrāžu / lekciju sarīkošana, un cits.

LOAM atbalsta arī individuālo organizāciju sarīkojumus, ieskaitot 14. jūniju un 18. novembri, kuŗus rīko īpaši sadarbojoties divām LOAMas organizācijām.

Mineapoles-Seintpaulas latviešu evaņģeliski luteriskā draudze

Mineapoles-Seintpaulas latviešu evaņģeliski luteriskās draudzes koris

Mineapoles-Seintpaulas latviešu sestdienas skola

Minesotas latviešu katoļu draudze

Minesotas latviešu koncertapvienība

Tautas dziesmu ansamblis “Teiksma”

Latviešu kredītsabiedrība

Sporta kopa “Starts”

Tautas deju kopa “Pērkonītis”

Sieviešu korporācija “Selga”

Korporāciju kopa Minesotā (K!K!M!)

 

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background