Koris

Mineapoles-St. Paulas draudzes koris pirmo reizi dziedāja 1952. gadā. Koŗa diriģente tagad ir Guna Kalmīte-Skujiņa. Nu jau vairākas paaudzes vietējo latviešu ir piedalījušies koŗa darbībā. Šobrīd korī dzied ap 25 balsis.

Kora mēģinājumi notiek katru trešdienas vakaru no plkst. 6:30 līdz 8:00. Sīkāku informāciju var iegūt, zvanot draudzes kancelejai (612-722-4622) vai arī koŗa vadītājai Intai Grāvītei (763-559-1795).

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background