Dāmu saime

Katra dāma, kas pieder Mineapoles - St. Paulas draudzē, neatkarīgi no vecuma un aktivitātes automātiski pieder arī draudzes dāmu saimē. Dāmu saimei ir valde un četras darba grupas. Tā kā dāmu saimei nav priekšnieces, tad tieši darba grupas ir tās, kas uzņemas lielāku atbildību. Parasti katra darba grupa uzņemas 3 mēnešus gadā, šajos mēnešos darba grupa galvenokārt atbild par kafijas galdu sadraudzības stundas laikā, kas parasti notiek pēc dievkalpojuma. Lielākā sarīkojumā, kā piemēram, Pļaujas svētkos un divos tirdziņos gadā - pavasara un Ziemsvētku, protams, iesaistās arī pārējās darba grupas. Dāmu saimes tirdziņi ir viens no lielākajiem ienākumu avotiem, kur tiek pārdoti dažādi virtuves labumi, kā dzeltenmaize, pīrāgi utt., pārdod arī dažādas latviskas mantas, gleznas, rotas lietas, tirdziņos ir aicināti iesaistīties visi no pārējās latviešu sabiedrības pilsētā. Dāmu saime notur valdes sēdes reizi mēnesī, kur tiek pārrunāti aktuālie jautājumi.

Laikā, kad tuvojas dāmu saimes gada sapulce, Vija Pelēce un Zigrīda Freiberga apzvana visas dāmas, kas ir iesaistījušās dāmu saimes darbā, un apjautājas, vai iesāktais darbs tiks turpināts. Ja kāda dāma nolemj vairs neiesaistīties, kandidātu izraudzīšanas komitejas pārstāves meklē jaunus kandidātus. Edija Banka-Demandta ir uzņēmusies valdes pārstāves amatu, kas nozīmē, ka reizēs, kad tuvosies dāmu komiteju sēdes plašākā mērogā, piemēram, latviešu baznīcas vidienes apgabala dāmu komiteju sēde, viņa tur dosies pārstāvēt draudzes dāmu saimi. Dāmu saimes gada sapulce notiek reizi gadā, parasti februāra mēnesī. Sēžu laikā sekretāre, Ausma Ģiga, protokolē pārrunāto, lai nākamajā valdes sēdē varētu to pieņemt. Kasiere Skaidrīte Dombrovska pārvalda dāmu saimes finanses, katrā sēdē sniedzot atskaiti par to, kas ir izdots un kas ir ieņemts. Laima Dingley un Selga Pētersone atbild par altāri baznīcā, viņu pienākumos ietilpst sekot līdzi liturģiskajām altārsegu krāsām, ar viņām abām var izkārtot altārziedu nolikšanu. 

Ilze Grotāne un Baiba Rudzīte atbild par aprūpi ar veco paaudzi, ziņojot, piemēram, draudzes mācītājam, kur būtu nepieciešams aiziet apciemojumā. Katram draudzes loceklim, kam pāri 75, tiek izsūtīta dzimšanas dienas kartīte. Tiem, kam pāri 80 gadiem, Lieldienās tiek dāvināts dzeltenmaizes kukulītis un Ziemassvētkos piparkūku paciņas ar baznīcas gada grāmatām. Laikā, kad tuvojas dāmu saimes gada sapulce, Vija Pelēce un Zigrīda Freiberga apzvana visas dāmas, kas ir iesaistījušās dāmu saimes darbā, un apjautājas, vai iesāktais darbs tiks turpināts. Ja kāda dāma nolemj vairs neiesaistīties, kandidātu izraudzīšanas komitejas pārstāves meklē jaunus kandidātus. Edija Banka-Demandta ir uzņēmusies valdes pārstāves amatu, kas nozīmē, ka reizēs, kad tuvosies dāmu komiteju sēdes plašākā mērogā, piemēram, latviešu baznīcas vidienes apgabala dāmu komiteju sēde, viņa tur dosies pārstāvēt draudzes dāmu saimi.

Dāmu saime kā viena no draudzes nozarēm ir ļoti svarīga draudzes darbībā. Tā ir ļoti plaša nozare, jo tā sevī ietver visas draudzes dāmas. Protams, tā ir dāmu pašu izvēle, cik daudz un cik aktīvi iesaistīties. Dāmu saime aizpilda lielu daļu no draudzes - rosība virtuvē, rosība pie baznīcas kārtošanas, aprūpe pie draudzes slimajiem un vientuļajiem. Un, ja tā padomā, kur tad citur, ja ne pie kafijas tases un gardām kūciņām draudzes locekļi var atraisīties un tuvāk iepazīties. Kur tad citur, ja ne kārtojot galdus un mantas tirdziņam, cilvēki var labāk un personīgāk parunāties. Dāmas mūsu draudzē ir ļoti devīgas, daudz tiek ziedots ārpus mūsu draudzes robežām, piemēram, Kazdangas bērniem Latvijā, kaimiņu Walker draudzei, kuras baznīcas ēka nelaimes gadījumā nodega, „Host” amerikāņu ģimenēm, kas uz kādu laiku pie sevis uzņem Latvijas bāreņus. Katru gadu tiek ziedots mūsu pašu latviešu skolai, Garezeram, ALA (Amerikas latviešu apvienība) organizācijai „Drošais Tilts” un Okupācijas muzejam Latvijā.

 

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background