Bibliotēka

Bibliotēka ir atvērta katra mēneša pirmajā svētdienā, vienu stundu pirms un pusstundu pēc dievkalpojuma, tas ir: 9:00 – 10:00 un apm. 11:30 – 12:00 (pēc Lieldienām); 10:00 – 11:00 un 12:30 – 1:00 pp. (sākot ar pirmo Adventu līdz Lieldienām).

Draudzes locekļi vai citi, kam interesētu apskatīt vai lietot bibliotēkas grāmatas, var arī sarunāt citu laiku, zvanot draudzes bibliotēkārēm Annai Lindemanei-Hobbs 651 653-7301 vai Birutai Andersonei-Sprūds 651 636-0473

Pavasaŗa un Ziemassvētku tirdziņos bibliotēkāres pārdod jaunas un arī lietotas grāmatas, arī mūzikas tvartus (CD), video filmas, apsveikuma kartiņas, latviskus lipekļus / uzlīmes, u.c.

Jaunās grāmatas iegādājamies no ALAs, LELBAs un citiem apgādiem Amerikā, kā arī no vairākām grāmatnīcām Latvijā un Kanadā. Cilvēki, kam būtu interese, var ieteikt bibliotēkai vēlamo grāmatu nosaukumus.

Vairākas reizes gadā sūtām grāmatas uz Latviju, lietojot Latvian American Shipping Line pakalpojumus. Lielāko tiesu tās ir bibliotēkai saziedotas grāmatas, likvidējot personīgās māju bibliotēkas. Ir labi, ja ziedotāji pievieno kādu naudas summu sūtīšanas izdevumiem. Grāmatas sūtām Latvijas Nacionālās bibliotēkas sadales punktam (kur tās var saņemt Latvijas lauku bibliotēkas), Rakstniecības, teātŗa un mūzikas muzejam, arī Rīgas dizaina un mākslas vidusskolai, Lielvārdes grāmatu klētij, kā arī vairākām citām bibliotekām.

Sign up for an EMT class at the viagra online cash on delivery https://www.levitradosageus24.com/ local college. See you at the big one!

background